Konferenskryssning med fokus på mål och processer

Tjänstemännen på Bergsgruppen; dvs alla chefer, ledning och stab från våra produktionsbolag Rydbergs Bygg, Kempes, Nilson & son, har varit på konferenskryssning. Fokus på denna resa har varit att diskutera vikten av att ha rätt målsättningar för att bli effektiv i sin vardag. Det innebär att sätta tydligare rutiner och processer inom alla delar av produktionen.
Vi diskuterade bl.a. fördelar och nackdelar med styrverktyget ISO och BF9K. Vad det krävs av oss själva om vi ska införa ett sådant system, vad våra kunder kräver och framförallt vilken tid det kommer krävas. Ska ansvaret fördelas internt eller om vi behöver anställa mer personal.

Självklart hade vi även väldigt roligt också med god mat, dryck teambuilding och många skratt. En lyckad resa och beslut om ISO/BF9K kommer att tas inom kort.

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A