historia6_2

Bergsgruppen är ett genuint familjeföretag som ägs till 100 % av Inge och Margareta Tallberg sedan 2003. I företagsgruppen jobbar även flera av deras sex barn. Det äldsta företaget grundades redan 1908 men det skulle dröja till 1978 innan bolagsgruppen blev ett faktum.

I slutet av 70-talet gick Rydbergs Byggservice samman med Wettergrens Tak samt det anrika plattsättningsföretaget Edvin Nilson & Son. Bolagen behöll sina namn men fick istället tre ägare. Rolf Rydberg, Hans Andersson och Hasse Nilson. Detta var starten till nuvarande koncernen Bergsgruppen. Med anledning av sammanslagningen flyttade de till gemensamma lokaler på Företagsvägen 20, som även än idag verkar som huvudkontor. Fusionen skapade fördelar för alla tre och gjorde att volymen stadigt ökade.

Dock dröjde det ytterligare en tid innan några större volymer uppstod. Slutet av 80-talet samt början av 90-talet kännetecknades av lågkonjunktur likt resten av landet. Situationen komplicerades ytterligare av en kraftig eldsvåda som totalförstörde kontoren på Arnö och därmed var fastigheten tvungen att uppföras på nytt.

1995 var året då Inge Tallberg och Torbjörn Forsberg köpte in sig i Rydbergs och övriga bolagsgruppen. Dåvarande ägarna Hasse Nilson och Hasse Andersson slutade pga. av pension och sålde sina andelar. Inge och Thorbjörn var båda i 35-års åldern och hade därmed ett stort engagemang och driv. Detta bidrog synnerligen till företagsgruppens senare tillväxt. Tillsammans med dåvarande 60-åriga Rolf som mentor ändrade Rydbergs inriktning. Industriprojekt blev huvudfokus med beställare som t.ex. SSAB med flera som viktiga kunder. Detta gjorde att volymen uppnådde nya höjder och att personalstyrkan kunde öka återigen.

I början av 2000-talet var Rolf i pensionsåldern och sålde därmed också sina aktier till Inge och Thorbjörn. Med åren fick även bolagsgruppen ett tydligare ledarskap med Inge Tallberg som VD för Rydbergs Bygg och Thorbjörn Forsberg som VD för Wettergrens Tak. År 2003 bröt sig Wettergrens Tak ut från bolagsgruppen. Med detta blev Inge och hustrun Margareta ensamma ägare för Rydbergs Bygg och den resterande bolagsgrupp som då innefattade Nilson & Son, Kempes Plåt och Bergs Fastigheter. Sedan dess har även företagen Svärdsklova och TCI startats upp.