Bergs Fastigheter

Om Bergs Fastigheter

Bergs Fastigheter startades år 2000. Genom vår breda kunskap inom Bergs Fastigheter hanterar vi den ekonomiska såväl som den tekniska förvaltningen av våra egna fastigheter som finns i Södermanland.

Något som genomtränger både Bergs Fastigheter likt Bergsgruppens övriga bolag, är gott ledarskap, ärlighet och trivsel. Gott ledarskap skall leda till att vi ständigt förbättrar oss, utbildar och stärker den som är ny i företaget och värna om gott yrkeskunnande. Ärligheten måste sättas i högsätet. Aldrig dölja om något visar sig vara bristfälligt. Göra affärer på ett respektfullt sätt och alltid ha god kommunikation med våra kunder.
Trivsel och kamratskap skall främjas i alla lägen. Detta skall leda till en styrka och värdighet som gör att alla ser med stolthet vad vi åstadkommit och vad som kan förväntas av oss i framtiden.

Läs mer på vår hemsida